Het WatersnoodmuseumTeun Biemond 

Ina In ‘t Veld-Rentier
Floor Pouw
Frits Aelmans

Gerard Slokkers
Maria Bij de Vaate

Ina Mackloet-de Korte
Peer Strijbosch

Adri de Wolf
Anne Koetsenruijter


In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vindt een ramp van ongekende omvang plaats in Nederland. Door een zware storm in combinatie met springtij breken de dijken door in Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland en op Texel. Grote delen van West-Nederland komen onder water te staan. Huizen spoelen weg, mensen en dieren verdrinken.

Voor de 70-jarige herdenking van de watersnoodramp in 1953, fotografeerde ik in opdracht van het Watersnoodmuseum vierentwintig mensen die de ramp meemaakten of hun nabestaanden, met hun eigen dierbare herinnering. In de tentoonstelling ‘Schenkers in Beeld’ vertellen deze mensen het verhaal van de watersnoodramp vanuit bewaard gebleven voorwerpen. Voor deze tentoonstelling werkte ik samen met vormgevers Kummer & Herrman, en Jos Bierings van Story to Tell maakte de video’s. De tentoonstelling is te zien vanaf donderdag 2 februari 2023.

--

On the night of Jan. 31 - Feb. 1 in 1953, a disaster of unprecedented proportions occurs in the Netherlands. A heavy storm combined with spring tides caused the dikes to fail in Zeeland, West Brabant, South Holland and Texel. Large parts of the western Netherlands were flooded. Houses washed away, people and animals drown.

For the 70th memoriam I was commissioned by the Watersnoodmuseum to photograph twenty-four people who experienced the disaster or their relatives, with their own fond memories. In the exhibition "Givers Portrayed" these people tell the story of the flood disaster from surviving objects. For this exhibition I collaborated with designers Kummer & Herrman, and Jos Bierings of Story to Tell made the videos. The exhibition will be on view starting Thursday, the 2nd of February, 2023.