Een enkele reis Gemert


Moesson publiceerde de verschillende interviews met de betrokkenen en Trouw publiceerde ons artikel op 17 augustus 2021 | Tekst: Lara Nuberg. 
Dit artikel kwam tot stand dankzij het steunfonds voor freelance journalisten en freelance fotografen.


Al snel na het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam er een grote migratiestroom op gang vanuit de net uitgeroepen
republiek Indonesië naar Nederland. Totoks, witte Nederlanders, repatrieerden over het algemeen het eerst naar hun vaderland. In hun kielzog
volgden vele Indo-Europeanen, Indo-Afrikanen, Peranakan Chinezen en - na het opheffen van het KNIL in 1950 - duizenden Molukkers.
Voor deze grote groep oorlogsgetroffenen was de komst naar Nederland geen terugkeer. De meesten waren nog nooit eerder in Nederland
geweest.

Samen met historica en schrijfster Lara Nuberg spraken wij verschillende getuigen, die hun verhaal met ons deelden.


©2021