Indisch Gemert


Publicatie Trouw | Tekst: Lara Nuberg |17 augustus 2021
Dit artikel kwam tot stand dankzij het steunfonds voor freelance journalisten en freelance fotografen.
Al snel na het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam er een grote migratiestroom op gang vanuit de net uitgeroepen republiek Indonesië naar Nederland. Totoks, witte Nederlanders, repatrieerden over het algemeen het eerst naar hun vaderland. In hun kielzog
volgden vele Indo-Europeanen, Indo-Afrikanen, Peranakan Chinezen en - na het opheffen van het KNIL in 1950 - duizenden Molukkers.
Voor deze grote groep oorlogsgetroffenen was de komst naar Nederland geen terugkeer. De meesten waren nog nooit eerder in Nederland
geweest.
Samen met historica en schrijfster Lara Nuberg spraken wij verschillende getuigen, die hun verhaal met ons deelden.

--

Soon after the end of World War II, there was a large migration flow from the newly declared republic of Indonesia to the Netherlands. Totoks, white Dutchmen, generally repatriated to their homeland first. In their wake followed many Indo-Europeans, Indo-Africans, Peranakan Chinese and - after the disbandment of the KNIL in 1950 - thousands of Moluccans. For this large group of war victims, coming to the Netherlands was not a return trip. Most had never been to the Netherlands before.
Together with historian and writer Lara Nuberg, we spoke with several witnesses, who shared their stories with us.


©2021